افزایش انجیر خشک ارگانیک در ترکیه

در این مطالعه عوامل موثر بر پذیرش کشاورزی انجیر خشک ارگانیک در ترکیه بررسی شد.
این عوامل به سه گروه تقسیم شدند که عبارتند از عوامل اجتماعی، ساختاری و فکری. تأثیر این عوامل با استفاده از روش تحلیل پروبیت مشخص شد.
مشخص شد که از بین عوامل اجتماعی، وضعیت تحصیلات، سن و تجربه پرورش انجیر خشک مشهد تولیدکنندگان پارامترهای مهمی در پذیرش کشاورزی انجیر خشک ارگانیک هستند.
در این میان، در میان عوامل ساختاری/اقتصادی میزان تولید انجیر به عنوان یک پارامتر مهم برجسته است.
در مورد عوامل فکری، مشاهده شد که میزان آشنایی تولیدکنندگان انجیر خشک ساوه با سیاست های یارانه ای، به روز بودن قیمت های صادراتی انجیر خشک و/یا آگاهی از موضوع آفلاتوکسین از پارامترهای مهم بود.
در نتیجه، در گسترش کشاورزی انجیر خشک ارگانیک در ترکیه پروژه آموزشی در مورد کشاورزی ارگانیک باید افزایش یابد.
آگاهی تولیدکنندگان از شیوه های کشاورزی پایدار، کیفیت و استانداردها، تقاضا و انتظارات صادراتی و اتحادیه اروپا و شیوه های آن بسیار حیاتی بود.
از طرفی بسیار مهم است که تولیدکننده در گذار به انجیر خشک سیاه کشاورزی ارگانیک از حمایت مالی برخوردار شود و در زمینه بازاریابی محصول خود تضمین شود.
ترکیه یکی از کشورهایی است که پتانسیل تولید میوه بسیار بالایی دارد. در موقعیتی قرار دارد که مرکز ژن بسیاری از انواع و گونه های میوه است.
از حدود 140 نوع میوه موجود در جهان، 80 نوع آن در ترکیه کشت می شود. انجیر یکی از این میوه هاست.
انجیر که از نوع Ficus Carica Domestica نیز می باشد، میوه ای است که توانسته در تمام کشورهای مدیترانه ای و در ایالات متحده آمریکا، استرالیا و آسیای جنوب غربی که شرایط آب و هوایی مشابهی دارند پخش شود.
در مناطق نیمه گرمسیری و گرمسیری و تا حدی در مناطق معتدل رشد می کند.
 • منابع:
  1. Factors Affecting the Adoption of the Organic Dried Fig Agriculture System in Turkey
 • تبلیغات: 
  1. استفاده از سرامیک برای تولید قطعات خودرو
  2. حفظ سلامت جنین با پوشیدن پالتو چرم در بارداری
  3.  با استفاده از چسب می توانید مار پیتون را گیر بی اندازید!!
  4. چگونه از چاه فقر به قله ثروت برسیم