با خوردن برنج طارم فرزند دختر بدنیا آورید!

زنانی که علاقه بسیاری به فرزند دختر دارند، می تواند با خوردن برنج طارم این آرزوی خود را محقق کنند و حتی این عمل توسط محققان ثابت شده است.با آراد برندینگ همراه باشید.

در شهر فریدونکنار فروش برنج طارم محلی بسیار به چشم می خورد و بو و عطر برنج این منطقه با دیگر جاهای مازندران قابل مقایسه نمی باشد. در هنگام پخت دانه برنج به صورت جداجدا دم می کشد.

شرکتهای بسیاری برنج طارم تولید می کنند که معروف ترین آن برنج طارم فجر می باشد. برنج طارم فجر بیشتر در مازندران به چشم می خورد و خریداران بسیاری دارد.