کودکی در ایران با برنج برای خود عروسک متحرک ساخت!

جالب است بدانید که یکی از کودکان ایرانی عروسکی با برنج ساخت که می تواند حرکت کند و این عروسک مورد توجه کشورهای دیگر قرار گرفته است.با آراد برندینگ همراه باشید.

برنج های مختلف با برندهای مختلف در ایران وجود دارد که هر کدام دارای ویژگیهای خاص خود می باشند و بهترین برنج بازار، برنج طارم است. قیمت برنج طارم با توجه به این که در کدام منطقه کشت می شود، تعیین می گردد.

برنج طارم دارای انواع مختلف می باشد که بهترین آن برنج طارم هاشمی می باشد. کیفیت برنج طارم در مناطق شمالی نسبت به دیگر مناطق بهتر است و بیش تر در سفره ی مردم دیده می شود.